ఉత్పత్తి బ్యానర్ 1

DTF ప్రింటర్

30cm డబుల్ XP600 DTF ప్రింటర్

24అంగుళాల dtf పెట్ ఫిల్మ్ ప్రింటర్

60cm DTF ప్రింటింగ్ మెషిన్

ఫ్లోరోసెంట్ ఇంక్‌తో 60cm DTF ప్రింటర్

KK-600 4pcs i3200 హెడ్స్ DTF ప్రింటర్ PRO

ఆటో హీట్ ప్రెస్ మెషిన్ ద్వారా హాట్ పీల్ డిటిఎఫ్ ఫిల్మ్ బదిలీ

60cm హాట్ పీల్ dtf ఫిల్మ్ ప్రింటర్

60cm i3200 xp600 dtf ప్రింటర్

షేకర్ డ్రైయర్‌తో 24 అంగుళాల dtf ప్రింటర్

ఆఫ్రికా క్లయింట్ dtf ప్రింటర్ శిక్షణ పొందారు