ఉత్పత్తి బ్యానర్ 1

పెద్ద ఫార్మాట్ ప్రింటర్

ఆఫ్రికాలో KK-1800 డబుల్ XP600 ప్రింటర్

KK-1600 5 అడుగుల i3200 ప్రింటర్

ఆస్ట్రేలియాలో KK-1800 6ft డబుల్ xp600 6 రంగుల ప్రింటర్

KK-1800 ప్రింటర్లు స్టాక్‌లో ఉన్నాయి

6ft 1.9m పెద్ద ఫార్మాట్ ఎకో సాల్వెంట్ ప్రింటర్ మరియు సబ్లిమేషన్ ప్రింటర్

ఆఫ్రికా టాంజానియాలో KK-1800 1.9m ప్రింటర్